„Jsme přispěvatelem komoditních zpráv pro AKČR“

Vážení klienti, vážené klientky

rádi bychom Vás informovali o probíhající kampani nekalé soutěže konkurence, která je dle našich informací namířena proti společnosti PRIME Brokers s.r.o. a jejím obchodním partnerům s cílem navázání spolupráce s klienty společnosti.

Žádná z potenciálně hanlivých informací špinících dobré jméno společnosti se nezakládá na pravdě a proti takovým bude postupováno právní cestou.

V případě, že se s podobným jednáním setkáte, uvítáme poskytnutí informací, které nám pomohou v rychlé identifikaci nezákonně a neeticky jednající osoby.

Děkujeme

S přáním mnoha obchodních úspěchů

PRIME Brokers s.r.o.

Všechny vyplňované údaje v kontaktním formuláři slouží pouze pro vnitřní potřeby společnosti a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a současně tak, aby bylo zamezeno jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Jméno a příjmení*
Email*
Poznámka - Byl/a jsem kontaktován/a kým