„Jsme přispěvatelem komoditních zpráv pro AKČR“

SOCIAL TRADING - SOCIÁLNE OBCHODOVANIE

Čo je sociálne obchodovanie a ako funguje?

Ste začínajúci obchodníci? Neviete, kam investovať, ako k obchodovaniu pristupovať, kedy nakupovať a kedy predávať? Nemáte potrebné znalosti? Nevadí. V tom prípade je pre Vás ideálnym variantom Social Trading (Sociálne obchodovanie). Otvorte si obchodný účet a robte svoje rozhodnutia pomocou rozhodnutí aktívnych a skúsených obchodníkov. Sociálne obchodovanie vám dáva možnosť mať pozície otvorené, aktualizované a uzavreté na vašom účte bez explicitnej nutnosti akcie, prípadne potvrdenia obchodu z vašej strany. To všetko vďaka platforme Sirix Web Trader.

Zobrazené informácie - čo uvidíte po pripojení k sieti sociálneho obchodovania?

Súčasťou platformy Sirix Web Trader je prehľad obchodníkov a detailných údajov týkajúcich sa ich obchodného portfólia. Medzi tieto informácie patrí predovšetkým rentabilita, podiel úspešných transakcií, rozdelenie investícií podľa jednotlivých aktív,  či celkový počet kopírujúcich obchodníkov. V prípade potreby si môžete vytvoriť filter zoznamu a vyberať medzi preferovanými obchodníkmi.

Ako si vybrať - na čo by ste sa mali zamerať, než si zvolíte obchodníka, ktorého budete kopírovať?

Skôr než vyberiete obchodníka, ktorého budete chcieť kopírovať, pozrite si jeho portfólio v rôznych časových obdobiach. Presvedčte sa, že tento obchodník používa obchodnú stratégiu, ktorá je pre vás vhodná. Akonáhle nájdete obchodníka, ktorého chcete kopírovať, vyberte si ho a zvoľte sumu, ktorú chcete investovať. Tu je potrebné zdôrazniť a pripomenúť, že by ste mali pamätať na dodržanie "protokolu finančného hospodárenia". Inými slovami, riskovať iba pomernú časť z disponibilného množstvo vašich prostriedkov. Tým sa vyhnete riziku, že prídete o všetky peniaze v prípade, že kopírovaný obchodník zaznamená počas svojich obchodných aktivít stratu. Ak ste investor začiatočník, odporúčame investovať maximálne 15% vašich prostriedkov. V prípade, že ste skúsenejší obchodník, môžete si dovoliť investovať až 30% z celkovej disponibilnej sumy.

Aké sú výhody sociálneho obchodovania?

Výhodou systému sociálneho obchodovania je skutočnosť, že všetci obchodníci (poskytovatelia) sú pripojení k maklérskej službe pomocou obchodnej platformy Sirix Web Trader spoločnosti Nuntius Brokerage and Investments, kde zverejňujú a zdieľajú svoje investičné portfóliá. Svoje investičné rozhodnutia zdieľajú so všetkými členmi komunity a ponúkajú tak veľké množstvo informácií týkajúcich sa povahy uvedených investícií. Jednotliví členovia komunity si môžu vybrať úspešných obchodníkov a skopírovať ich investičné aktivity. Od chvíle, keď sú dané k dispozícii pokyny na kopírovanie konkrétneho obchodníka, musí obchodník, ktorý aktivitu kopíruje, čakať do doby, než obchodník uskutoční transakciu. Kopírovanie môžete v akejkoľvek fáze zmeniť či pozastaviť, a tým ukončiť sledovanie obchodníka v rámci danej transakcie. Medzi ďalšie výhody patrí skutočnosť, že kopírovanie sa vykonáva v pomere k vášmu investičnému portfóliu. Môžete sa napríklad rozhodnúť kopírovať obchodníka, ktorého účet má hodnotu napríklad 10 tisíc USD aj v prípade, že váš účet má hodnotu iba 1 tisíc USD, teda 10% hodnoty účtu obchodníka. Ak kopírovaný obchodník zrealizuje obchod v hodnote 500 USD, bude vo vašom portfóliu zrealizovaná transakcia vo výške 10%, teda v hodnote 50 USD. Týmto spôsobom je zabezpečené proporcionálne rozloženie investícií podľa veľkosti vášho účtu. Je dôležité oboznámiť sa s povahou a proporciami investícií kopírovaného obchodníka a pokúsiť sa zistiť, aký je percentuálny pomer jednotlivých transakcií voči jeho celkovému portfóliu. To preto, že tento pomer bude použitý aj pre vaše portfólio. Jednotlivým kopírovaným obchodníkom môžete podľa vášho uváženia priradiť rôzne peňažné disponibilné čiastky. Pamätajte, že na svete neexistuje obchodník, ktorý pri obchodovaní nikdy nezrealizoval stratu. Každý raz za čas prehrá. Za výborného obchodníka je možné považovať takého, ktorý vykazuje nízke straty a vysoké zisky. To, že obchodník niekedy vo svojej histórii zaznamenal stratu, ešte nemusí znamenať, že sa jedná o neúspešného obchodníka. Navyše, kedykoľvek máte možnosť zmeniť disponibilnú čiastku asociovanú s tým, či oným kopírovaným obchodníkom.

Nevýhody sociálneho obchodovania

Nedostatok skúseností s investovaním, adrenalínom a vzrušením plynúcim z jednotlivých obchodov. Ako kopírujúci obchodník sa musíte spoliehať na históriu investičných aktivít kopírovaného obchodníka, bez toho, aby bolo možné odhadnúť jeho budúce aktivity. Máte možnosť zoznámiť sa iba s jeho obchodnou históriou a minulými výsledkami, z ktorých nie je možné odvodzovať budúci vývoj obchodníkovho portfólia. Z tohto pohľadu ide teda o určitý druh rizika. Avšak, logicky vzaté, je kopírovaný investor motivovaný k zisku rovnako ako vy. Dôkladná analýza histórie obchodných aktivít kopírovaného obchodníka môže hypoteticky pomôcť znížiť vlastnú mieru podstupovaného rizika, ale nejedná sa o garanciu budúcich výsledkov.