„Jsme přispěvatelem komoditních zpráv pro AKČR“

STŘEDNĚDOBÁ INVESTIČNÍ ANALÝZA - BEYOND MEAT

aktualizace červen 2019

Beyond Meat je pravděpodobně jedním z mála happyendů a finančních úspěchů, co se dosavadních letošních IPO týká, a který investoři milují. “

Grafy, data, informace zdroj: Kapitalove-analyzy.cz, Barchart.com, Investing.com, Bloomberg.com. Equities.com, MT4

Představení společnosti

 • Beyond Meat Inc., je potravinářská společnost, vyrábí, propaguje a prodává rostlinné výrobky ve Spojených státech a mezinárodně. Společnost prodává své produkty pod značkami Beyond Beef, Beyond Chicken, Beyond Burger, Beyond Meat, Beyond Sausage, Eat what you love a Cookout Classic. Společnost Beyond Meat Inc. prodává své produkty prostřednictvím obchodů s potravinami, velkoobchodů a maloobchodních kanálů. Dále pak prostřednictvím restaurací, prodejen potravin a škol. Společnost byla založena v roce 2009 a sídlí v El Segundo v Kalifornii. Beyond Meat Inc. je dceřinou společností Savage River Inc.

Důvody stojící za analýzou na potenciální růst ceny akcií společnosti Beyond Meat

 • Beyond Meat je pravděpodobně jedním z mála happyendů a finančních úspěchů, co se dosavadních letošních IPO týká, a který investoři milují. Primární upisovací cena IPO byla stanovena na 25 dolarech za akcii a veřejnosti se tato akcie (BYND) otevřela za cenu 46 dolarů za akcii, což už v počátku představuje nárůst o 84%.
 • Nyní, o 13 obchodních dnů později, se akcie obchodují za vysokou cenu 92 USD za akcii, s tržní kapitalizací 5 miliard USD, což oproti ceně IPO = nárůst o více než 240 %. Od začátku stávajícího týdne cena této akcie po slabším minulém týdnu posílila již o 26,7 dolarů na akcii, tedy o více než 40 % a vytváří nová maxima.
 • Žádná akcie se neobchoduje bez rizika. Vzhledem k tomu, že je tato akcie teprve nedávným IPO, může být náchylná k vysoké volatilitě, protože se trh pokouší určit, kde leží její reálná hodnota. Například 8. května tato akcie zaznamenala intradenní pohyb o 17,5 %, kdy z ranního maxima 85,00 USD za akcii klesla k odpolednímu minimu 72,25 dolarů za akcii. BYND představuje vysoce rizikovou investici s vysokým potenciálem odměny (zisku), a to i při nižším ocenění jejích akcií.
 • Na jednu stranu je možné věřit, že BYND může mít stále dostatečný prostor pro další intradenní pohyby, na druhou stranu se však zdá, že investoři tomuto titulu a jeho potenciálu věří, což potvrzuje i dosavadní vývoj ceny této akcie, jež od svého debutu na burze Nasdaq dokázala posílit o více než 100 % a především si tento růst udržet.
 • Posun ve spotřebě. Úspěch společnosti Beyond Meat na Wall Street je příkladem posunu ve smýšlení spotřebitelů. Dnešní Millennials (někdy také generace Y) představují v současnosti největší spotřební generaci. Jsou mimo jiné zaměřeni na „zdravý život“, který nově zahrnuje diety založené na rostlinné produkci. Beyond Meat je schopna uspokojit přání spotřebitelů po šťavnatém hamburgeru bez lepku, sóji nebo geneticky modifikovaného živočišného původu, které jsou přítomné v běžném hovězím či jiném masu.
 • Společnost Beyond Meat zaznamenala od roku 2016 průměrný meziroční nárůst tržeb o 133 %. Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty stále ztrácí necelých 30 milionů dolarů ročně. Náklady na prodané zboží společnosti BYND v současné době spotřebovávají až 75 % tržeb, což je na druhou mnohem lepší číslo než 139 % v roce 2016. Snížení těchto nákladů je pro společnost Beyond Meat rozhodující pro generování budoucích zisků.
 • Dále v textu je graf (zdroj: Zacks.com) trendů porovnávající tržby za prodej a náklady na prodej, z kterého vyplývá, že se marže společnosti neustále zvyšuje a hrubá marže nyní dosahuje 25 % (tržby = revenue, náklady = COGS).

!Beyond Meat aktuálně!

 • Dle zpravodajů mezinárodního deníku The Wall Street Journal je společnost Beyond Meat ideálně „postavená“ na správné straně poptávkové křivky. Rychle rostoucí trend konzumace bezmasých jídel je současně vidět také v horečně upravovaných nabídkových menu nejen amerických fastfoodových restaurací. Jako příklad lze uvést White Castle, TGI Fridays, Del Taco restaurace a další. Ti všichni v posledních 18 měsících rozšířili nabídku o produkty společnosti Beyond Meat.
 • Akcie společnosti uzavřely úterní obchodní seanci na burze Nasdaq růstem o 7,25 USD poté, co zpráva The Wall Street Journal poukázala na to, že poptávka po produktech společnosti Beyond Meat prudce roste a společnost začíná pociťovat problémy s jejím uspokojením.
 • V průběhu stávajícího čtvrtka (6.6.19) společnost Beyond Meat, poprvé od doby kdy se stala veřejně obchodovanou společností, uveřejní hospodářské výsledky za 1Q 2019. Naplní-li se očekávání analytiků a potvrdí-li se pokračování růstového trendu, mohli bychom být svědky prudkého nárůstu ceny akcií společnosti daleko za hranice současného maxima 108,67 USD za akcii.
 • Oči všech investorů se budou soustředit na jednu metriku: Růst. Beyond Meat v posledních letech šlape do pedálů. Společnost úspěšně debutovala se svými bezmasými produkty v celé Severní Americe a přináší nejrychleji se rozšiřující řadu nových produktů v historii partnerských společností, jako jsou TGI Fridays a A&W Canada.
 • Beyond Meat jde pevným krokem po cestě k ziskovosti. Vedení by se mohlo rozhodnout, že výnosy z květnového IPO přenese do růstových iniciativ. To na jednu stranu může vést ke krátkodobému zhoršení provozních výnosů ve srovnání s rokem 2018, na druhou stranu tím ale současně pomůže maximalizovat potenciál budoucích zisků investorů v dlouhodobějším horizontu.
 • Vezmeme-li v potaz výše řečené, jeví se jako pravděpodobné, že Wall Street nebude provozním ztrátám v 1Q věnovat velkou pozornost a že nejdůležitější metrikou ve výkazu příjmů za první čtvrtletí bude růst příjmů.
 • Investoři a Wall Street by se více mohli ptát: Jak moc se společnosti Beyond Meat podařilo meziročně zvýšit objem prodejů v prvním čtvrtletí roku 2019? Poskytne management společnosti celoroční výhled očekávaných příjmů v roce 2019? Někdy se mladé společnosti rozhodnou tak neučinit.

Ukázka potenciálního výkonu analýzy na CFD akcií Beyond Meat

 • Investovaná částka 1 milion CZK…43.605 USD (kurz ČNB k 16.5.19)
 • Typ kontraktu CFD akcie
 • Finanční páka 1:5
 • Margin 20 % z hodnoty CFD akcie
 • Cena akcie 103,41 USD/CFD (k 4.6.19)
 • CFD akcie … hodnota 103,41 USD … marže 20 % … 20,682 USD
 • Target Price … > 120 USD/CFD
 • Úroveň supportu … s ohledem na stávající volatilitu této akcie a její krátkou historii je velice těžké určit rozumnou úroveň supportu, stejně jako velice těžké určit maximální cenový potenciál této akcie. Kroky obchodníků pro vstup do trhu a omezení rizika by tak měly zohledňovat vývoj ceny akcie od začátku obchodování na burze.
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 20,682 USD možné nakoupit až 2108 kusů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kusu CFD akcie na Beyond Meat pohyb kurzu k 120 USD/CFD akcie nabízí potenciál 16,59 USD.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 1054 CFD akcií by pohyb kurzu o 16,59 USD zvýšil potenciál zhodnocení analýzy na cca 17.486 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD akcie na 95 USD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu přesahující 20 % celkového objemu prostředků investora.

Důležité upozornění: Důrazně upozorňujeme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a odpovídajícím způsobem nastavit míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů a na Forexu je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

Důležité upozornění ve vztahu k převzaté investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí je investiční analýza (Analýza), společnost PRIME Brokers s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 272436, vedená Městským soudem v Praze, Průmyslová 1306/7, 102 00, Praha 10, IČ: 058 85 167, vykonávající analytické, marketingové služby a služby technického supportu pro české a zahraniční obchodníky s CP a jiné finanční instituce, převzala z nezávislých internetových stránek kapitalove-analyzy.cz. 

Všeobecné informace:

Při přípravě dokumentu bylo vycházeno z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídáme. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky bývají uplatňovány, i když je výsledkem obchodu ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz byly použity všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technická analýza.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje váš Obchodník prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy Obchodníka v rozporu s Vašimi. Obchodník je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách vašeho obchodníka (brokera). Odměňování zaměstnanců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Dle dostupných informací byla tato převzatá analýza vytvořena nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel vaší obchodní platformy v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách vašeho obchodníka/brokera.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů. Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy: Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Převzaté analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.